Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky platné od 1.1.2016

 

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Objednání focení

 • objednat lze emailem, zprávou přes FB nebo telefonicky
 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem
 • v okamžiku objednání služeb klient přijímá obchodní podmínky, je s nimi srozuměn a nemá proti nim žádné výhrady
 • zároveň se má za to, že se klient seznámil s fotografickým stylem fotografa
 • pokud objednáváte novorozenecké/newborn focení a jste fotograf či fotografka nabízející ve svém portfoliu focení novorozenců, ráda bych o této skutečnosti předem věděla (vyhrazuji si právo v tomto případě focení odmítnout)

Objednací lhůta

 • objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti fotografa, cca. 1-2 měsíce před plánovaným termínem focení (v období před letními prázdninami a Vánocemi může být i delší)
 • novorozenecké focení doporučuji zarezervovat ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá přes sms ještě z porodnice

Zrušení rezervace

 • pokud se na domluvené focení nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit a budete požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je povinností klienta mi toto oznámit na e-mail případně telefonicky, ideálně s dostatečným časovým předstihem

Náhradní termín

 • berte prosím na vědomí, že pokud budete žádat o náhradní termín, z mé strany Vám bude nabídnut až další nejbližší dostupný/volný termín s ohledem na aktuální obsazenost termínů (čekací doba se tak v některých případech může prodloužit!)

 

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Cena služeb

 • cena fotografických služeb se řídí aktuálně platným Ceníkem ke dni Vaší objednávky (viz. sekce Ceník).

Splatnost cen

 • ceny jednotlivých foto balíčků včetně případného příplatku jsou splatné v den focení
 • cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy) je formou doplatku zaplacena převodem na účet, ještě před jejich zpracováním
 • pokud nedojde k zaplacení ceny zvoleného foto balíčku, případného příplatku či dodatečného doplatku za fotografie nad rámec balíčku, vyhrazuji si právo zakázku (fotografie) nepředat do doby než je řádně zaplacena.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ – REALIZACE

Realizace focení

 • focení probíhá v pracovních dnech na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem (v domluvený den a čas) a to buď v prostorech fotoateliéru  nebo v exteriéru
 • focení o víkendech a státních svátcích je možné pouze výjimečně po domluvě a dle mé dostupnosti za příplatek viz. Ceník

Ateliérové focení

 • v ateliéru probíhá výhradně focení novorozenců/newborn a miminek (3 – 9 měsíců), pro které je ateliér dispozičně přizpůsoben

Exteriérové focení

 • v exteriéru probíhá focení dětí a rodin, těhulek
 • lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem
 • vyhrazuji si však právo určit lokaci pro realizaci exteriérového focení (toto má své odůvodnění v tom, že jako fotograf upřednostňuji pro exteriérové focení znalost prostředí a místních podmínek a proto si lokace předem vybírám)
 • v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

Foto balíčky

 • foto balíčky se odvíjejí dle aktuálně nabízeného portfolia služeb.
 • podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků naleznete přehledně v sekci Ceník

Doba focení

 • doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku
 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování časového harmonogramu focení!

 

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Výběr fotografií

 • do 5-ti pracovních dní po uskutečněném focení zasílám neretušované náhledy z focení, ze kterých si budete vybírat fotky dle zvoleného balíčku
 • náhledy, které Vám budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádím výhradně já. Jejich počet není pevně stanoven, většinou se pohybuje 30-50 náhledů. Vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.
 • dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez mého souhlasu jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat(jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši)
 • zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro Vaši osobní potřebu a  k následnému výběru fotografií, které budete požadovat upravit (náhledy fotografií jsou číselně označeny a po Vašem výběru mi odešlete zpět pouze čísla zvolených fotografií)
 • vybrané fotografie (čísla zvolených fotografií) k úpravě  by měly být z Vaší strany zaslány zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 30-ti dnů od jejich obdržení
 • pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě vyhrazuji si prodloužit dobu dodání fotografií !!! (viz. Dodací lhůta fotografií)
 • objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné (pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku)

 

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Dodací lhůta fotografií

 • doba dodání fotografií je 4 – 8 týdnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení!!!

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:

 • při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec Vámi zvoleného balíčku
 • pokud od Vás obdržím výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 30-ti dnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání až na 10 týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě.

Expresní vyhotovení fotografií

 • je třeba mne informovat již při objednání / rezervaci termínu
 • pokud na fotografie z nějakého důvodu spěcháte, mohu je vyhotovit včetně tisku do 10 pracovních dní od zaslání vašeho výběru a to za příplatek 1.500,- Kč (týká se pouze zakázek s max. počtem 20 ks fotografií)
 • vyhrazuji si právo tuto službu nenabízet v době mé dovolené či plánované nepřítomnosti.

Předání fotografií

 • fotografie je možné si vyzvednout osobně ve fotoateliéru
 • na přání mohu zaslat vyhotovené fotografie doporučenou poštou za poplatek 50,-Kč, v případě rozměrnějších zásilek bude účtováno poštovné podle ceníku České pošty.

 

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Formát fotografií

 • zpracované fotografie budou dodány ve formátu .JPG a v poměru stran 2:3 v plném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a ve zmenšené verzi
 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI !!!

 

Retuše

 • u rodinných fotografií, fotografií dětí provádím základní úpravy jako ořez, kontras, jas, kolorování u exteriérových fotografií, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, modřiny, škrábance. Všechny fotografie budou dodány i v černobílém provedení.
 • u těhotenských fotografií provádím hlubší retuš pleti
 • častým problémem jsou tetovačky na rukou dětí, které jdou obtížně na fotkách odstranit. Pokud je na fotkách mít nechcete, odstraňte je prosím dětem před focením
 • speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, bělení zubů, zeštíhlení postavy, odstranění tetovaček u dětí, atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 100,- za fotografii
 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

Vyvolání fotografií, tisk

 • fotografie vyvolávám u uvěřených dodavatelů
 • reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku

Archivace fotografií

 • všechny neupravené fotografie (raw formáty) archivuji po dobu 3 měsíců od focení
 • odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu minimálně jednoho roku (nový usb flash disk s Vašimi fotografiemi za 200 Kč)

 

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Vyhrazuji si právo ke zveřejnění fotografií do mého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. Pokud si nepřejete, aby vaše fotografie byly uveřejněny, je nutné mne o vašem rozhodnutí předem informovat (nejpozději během focení). Pokud tak neučiníte, beru to jako váš souhlas.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

 

© 2016 Fotoateliér Petra Jarolímová. Kopírování obsahu pouze se souhlasem.