Obchodní PODMÍNKY

Obchodní podmínky

1.1. Objednání focení

1.2. Objednací lhůta

· objednat se lze prostřednictvím kontaktního formuláře na mém webu, emailem, zprávou přes FB, IG nebo telefonicky

· nabídnuté termíny drží fotograf 24 hodin, poté je postupuje dalším zájemcům

· objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem a v okamžiku objednání služeb klient přijímá obchodní podmínky, je s nimi srozuměn a nemá proti nim žádné výhrady

· zároveň se má za to, že se klient seznámil s fotografickým stylem fotografa

· pokud objednáváte newborn focení a jste fotograf či fotografka nabízející ve svém portfoliu focení novorozenců, ráda bych o této skutečnosti předem věděla (vyhrazuji si právo v tomto případě focení odmítnout), focení Vašeho miminka není workshopem pro jiné fotografy

· objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti fotografa, cca. 1-2 měsíce před plánovaným termínem focení (v období před letními prázdninami a Vánocemi může být i delší)

· novorozenecké focení doporučuji zarezervovat ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá přes sms ještě z porodnice

1.3. Zrušení rezervace

1.4. Náhradní termín

· pokud se na domluvené focení nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit a budete požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je povinností klienta mi toto oznámit na e-mail případně telefonicky, ideálně s dostatečným časovým předstihem

· berte prosím na vědomí, že pokud budete žádat o náhradní termín, z mé strany Vám bude nabídnut až další nejbližší dostupný/volný termín s ohledem na aktuální obsazenost termínů (čekací doba se tak v některých případech může prodloužit!)

2. Cena fotografických služeb

2.1. Cena Služeb

2.2. Splatnost CEN

· ceny jednotlivých foto balíčků včetně případného příplatku jsou splatné v den focení

· cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy) je formou doplatku zaplacena převodem na účet, ještě před jejich zpracováním

· pokud nedojde k zaplacení ceny zvoleného foto balíčku, případného příplatku či dodatečného doplatku za fotografie nad rámec balíčku, vyhrazuji si právo zakázku (fotografie) nepředat do doby než je řádně zaplacena.

· cena fotografických služeb se řídí aktuálně platným Ceníkem ke dni Vaší objednávky (viz. sekce Ceník)

3. Fotografování - realizace

3.1. Realizace Focení

3.2. Ateliérové focení

· ceny jednotlivých foto balíčků včetně případného příplatku jsou splatné v den focení

· cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy) je formou doplatku zaplacena převodem na účet, ještě před jejich zpracováním

· pokud nedojde k zaplacení ceny zvoleného foto balíčku, případného příplatku či dodatečného doplatku za fotografie nad rámec balíčku, vyhrazuji si právo zakázku (fotografie) nepředat do doby než je řádně zaplacena.

· v ateliéru probíhá výhradně focení novorozenců/newborn a miminek (3 – 9 měsíců), pro které je ateliér dispozičně přizpůsoben

3.4. Fotobalíčky a doba focení

3.3. Exteriérové focení

· foto balíčky se odvíjejí dle aktuálně nabízeného portfolia služeb.

· podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků naleznete přehledně v sekci Ceník

· doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku

· pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování časového harmonogramu focení!

· v exteriéru probíhá focení dětí a rodin, těhulek

· lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem

· termín exteriérového focení potvrzuji ještě vždy den předem - kvůli počasí a kvůli tomu, zda klient s focením počítá (pokud klient nereaguje, považuji focení za zrušené)

· v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

4. Výběr fotografií

4.2. Zaslání Výběru k retuši

4.1. Výběr náhledů pro klienta

· do 5-ti pracovních dní po uskutečněném focení zasílám neretušované náhledy z focení, ze kterých si budete vybírat fotky dle zvoleného balíčku

· náhledy, které Vám budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádím výhradně já. Jejich počet není pevně stanoven, většinou se pohybuje 30-50 náhledů. Vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.

· dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez mého souhlasu jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat(jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši)

· zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro Vaši osobní potřebu a k následnému výběru fotografií, které budete požadovat upravit (náhledy fotografií jsou číselně označeny a po Vašem výběru mi odešlete zpět pouze čísla zvolených fotografií)

· vybrané fotografie (čísla zvolených fotografií) k úpravě by měly být z Vaší strany zaslány zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 30-ti dnů od jejich obdržení

· pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě vyhrazuji si prodloužit dobu dodání fotografií !!! (viz. Dodací lhůta fotografií)

· pokud klient nezašle fotografovi svůj výběr fotografií k úpravě ve lhůtě do 6 měsíců od obdržení náhledů k výběru, vyhrazuje si fotograf právo provést výběr fotografií pro úpravu sám. Tyto fotografem vybrané fotografie budou fotografem upraveny a zaslány klientovi. Zbylé neupravené fotografie budou v souladu s obchodními podmínkami vymazány

· objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné (pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku)

5. Dodání fotografií

5.2. Expresní vyhotovení fotografií

5.1. Dodací Lhůta fotografií

· doba dodání fotografií je 4 – 6 týdnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení!!! Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu až na 12 týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě v následujících případech:

· při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec Vámi zvoleného balíčku

· pokud od Vás obdržím výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 30-ti dnů od zaslání náhledů.

· je třeba mne informovat již při objednání / rezervaci termínu

· pokud na fotografie z nějakého důvodu spěcháte, mohu je vyhotovit včetně tisku do 10 pracovních dní od zaslání vašeho výběru a to za příplatek 1.500,- Kč (týká se pouze zakázek s max. počtem 20 ks fotografií)

· vyhrazuji si právo tuto službu nenabízet v době mé dovolené či plánované nepřítomnosti.

5.3. Předání fotografií

· fotograf předá hotové fotografie klientovi na adrese fotoateliéru

· na žádost klienta fotograf zašle hotové fotografie poštou a to na náklady klienta viz. Ceník

6. Zpracování fotografií

6.2. Retuše

6.1. Formát fotografií

· u rodinných fotografií, fotografií dětí provádím základní úpravy jako ořez, kontras, jas, kolorování u exteriérových fotografií, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, modřiny, škrábance. Všechny fotografie budou dodány i v černobílém provedení.

· u těhotenských fotografií provádím zjemnění pleti

· častým problémem jsou tetovačky na rukou dětí, které jdou obtížně na fotkách odstranit. Pokud je na fotkách mít nechcete, odstraňte je prosím dětem před focením.

· zpracované fotografie budou dodány ve formátu .JPG a v poměru stran 2:3 v plném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a ve zmenšené verzi

· NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI !!!

6.3. Speciální požadavky na Retuš

6.4. Fotografie v elektronické podobě, Vyvolání fotografií, tisk

· speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek a kruhů pod očima, bělení zubů, zeštíhlení postavy, odstranění tetovaček u dětí, atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 300,- za fotografii, je nutné tyto požadavky sdělit fotografovi během focení, nejpozději však při zaslání výběru z neupravených náhledů k retuši. Některé typy úprav jako dobarvení odrostů vlasů, domalování laku na nehty, korekce umělých nehtů či vytvoření makeupu formou postprodukce v PC neprovádím (před fotografování doporučuji využít služeb kadeřnice, manikérky, vizážistky atd.)

· nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

· fotografie v elektronické podobě jsou předány prostřednictvím klientské galerie

· fotografie vyvolávám u ověřených dodavatelů

· reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku

6.5. Archivace fotografií

6.6. Souhlas s poskytnutí fotografií

· všechny neupravené fotografie (raw formáty) archivuji po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR)

· pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby

· fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu 1 roku od odevzdání zakázky

Všechny zveřejněné fotografie na svých webových stránkách nebo na sociálních sítích disponují souhlasem dotčených osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo e-mailem na uvedené adrese či e-mailu v sekci Kontakt.

6.7. Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Kopírování obsahu pouze se souhlasem.